Cel mai bun pre? pentru nchiriere auto:
de la 15 Euro/zi
phone0745-499.117

There are no translations available.

Condi?ii generale de nchiriere

Persoana care vrea s? nchirieze (sau s? conduc?) un autoturism, trebuie s? indeplineasc? urm?toarele condi?ii

S? aiba 19 ani nplini?i ?i permis de conducere de cel pu?in 1 an, s? aib? carte de indentitate sau pa?aport valabil. S? aib? permis de conducere interna?ional, dac? permisul nu este emis cu litere latine.

Tax? d inchiriere

n taxa de inchiriere sunt incluse schimbul de ulei, cheltuielile cu ntretinerea autoturismului ?i costurile de asigurare de r?spundere civil? auto. Nu este inclus combustibilul ?i celelalte cheltuieli care apar pe parcursul perioadei de nchiriere. Perioada minima de nchiriere este 1 ore de la predarea autoturismului.

Condi?ii de plat?

Plata se va efectua numerar la cursul oficial BNR din ziua pred?rii autoturismului.

Condi?iile conducerii autoturismului de alte persoane dect chiria?ul

Euro Center Auto Srl. nu are obiec?iuni n privin?a identit??ii persoanei care conduce autoturismul nchiriat, dac? persoana n cauz? ndepline?te condi?iile sus men?ionate.

Echipamente auxiliale

Lan? antiderapant ?i sistem antifurt (gratuit).

Programare

Cu minim 1 de ore naintea nchirierii autoturismului.

Op?ional vom asigura

Serviciile unui conduc?tor de autoturism cu suprataxa .

Transfer de la aeroport sau de la locul de unde dori?i s? ridica?i sau s? preda?i autoturismul contra cost.

***Autoturismul se pred? ?i se napoieaz? cu rezervorul plin.